Klachten Commissie

posted by Bestuur
zondag, december 2, 2018

Als klachtencommissie hebben wij onze eigen identiteit al helder, en hebben wij er geen probleem mee om deze te delen met wie daar ook baat bij heeft.
Zoals bij veel grote organisaties, is het belangrijk om een onafhankelijk jurerend orgaan te hebben om de vele mogelijke stremmingen in een organisatie te kunnen verhelpen. Wij zien de klachtencommissie dan ook opereren op de volgende pijlers:

  • Transparantie: ​Wij streven naar een zo helder mogelijk handelingsmodel waarbij de besluitvormingscascade duidelijk is voor alle betrokken partijen. Wij willen bekendheid werven als klachtenopererend orgaan, zonder buiten onze oevers te treden. Wij willen geen invloed hebben op bestuurlijke beslissingen, of niet verward worden met klagen, en ons voornamelijk richten op onze kerntaak. Een tip voor het bestuur: huisvest al het geklaag onder de NaaiCo; niet alleen hebben die dan weer iets te doen, klagen is en blijft een hoofdzakelijk vrouwelijk fenomeen.
  • Onafhankelijkheid: een gezonde klachtencommissie in een functionerende democratie heeft per definitie geen controlerend orgaan boven zich, die invloed uit kan oefenen op het inhoudelijk functioneren van de klachten. Elke poging hiertoe zal gezien worden als een totalitaire aanval op de democratie, en zal als dictatuurlijk bewind vanzelfsprekend geridiculiseerd worden. Een gezonde samenwerking met alle partijen, waaronder het bestuur, is uiteraard het doel, maar manipuleren van de klachtenverwerking zal op geen enkele manier getolereerd worden.
  • Resultaatgericht: Als commissie hebben wij het streven om binnen 7 (leze: zeven) zondagen klachten correct geadministreerd, gearchiveerd en verwerkt te hebben. De hieruitvolgende terugkoppeling staat niet open voor discussie, om onnodig bureaucratische taferelen te voorkomen.

Hopend u voldoende geinformeerd te hebben!
Na veel geklaag, dan hier eindelijk ons e-mail adres: Klachtencommissie@pusphaira.nl