Raad van Advies

posted by Bestuur
donderdag, september 22, 2022

Elk jaar worden de leden van de Raad van Advies gekozen door het nieuwe bestuur en deze bestaat normaal gesproken uit bestuursleden van voorgaande jaren. De RVA kan op elk moment gevraagd en ongevraagd advies geven.