OPA

In september 2011 werd de de Oud PusphairA (OPA), donateursvereniging van Pusphaira opgericht.

Zoals wellicht bij U bekend bestond tot 2011 een soortgelijke verbintenis tussen oud-leden onder de naam Postphaira. Deze is met de oprichting van OPA verdwenen. De voornaamste redenen hiervoor zijn signalering van de verwatering van contacten en een ontstane tussenlaag met oud-leden die wel via donateurschap betrokken willen blijven bij Pusphaira, maar die zich niet direct bij de wat traditionelere kern van Postphaira voelde passen.

Ondanks de verwatering van contacten binnen Postphaira en met Pusphaira bleek tijdens het lustrum van oktober 2010 dat betrokkenheid van oud-leden niet onderschat moet worden en door zowel leden als oud-leden zeer gewaardeerd wordt. Het oprichten van OPA is voorgesteld op de algemene ledenvergadering van Pusphaira in februari 2011 en is sindsdien nader uitgewerkt.

Een aantal kernpunten van OPA zijn:
1. Een jaarlijkse donatie van €25,- (Silver member) of een minimale donatie van €50,- (‘Gold member’). Het doel van deze donatie is de vereniging te steunen en U zult ieder jaar uitgenodigd worden om uw lidmaatschap van OPA te verlengen.
2. Leden van OPA ontvangen de Puspass (Silver: digitaal per email, Gold: Hardcopy per post) en de nieuwsbrief.
3. Leden van OPA zullen jaarlijks uitgenodigd worden voor het het nieuwjaarstoernooi en Internationaal Toernooi (IT)

U kunt zich aanmelden als OPA-lid door onderstaand formulier in te vullen

    Welk lidmaatschap (zie hierboven)

    Silver memberGold member