OPA

In september 2011 werd de de Oud PusphairA (OPA), donateursvereniging van Pusphaira opgericht.

Als OPA-lid ontvang je de nieuwsbrief per mail en mag je gratis deelnemen aan IT en het nieuwjaarstoernooi. Tussen de lidmaatschappen bestaat onderscheid tussen een Silver member (een jaarlijkse donatie van €25,-) en een Gold member (een minimale donatie van €50,-). Het doel van deze donatie is om de vereniging te steunen, waarbij oud leden op de hoogte worden gehouden van zaken binnen de vereniging. Je zal ieder jaar uitgenodigd worden om je lidmaatschap als OPA-lid te verlengen.

U kunt zich aanmelden als OPA-lid door onderstaand formulier in te vullen:

    Welk lidmaatschap (zie hierboven)

    Silver memberGold member

    Zoals wellicht bekend bestond tot 2011 een soortgelijke verbintenis tussen oud-leden onder de naam Postphaira. Deze is met de oprichting van OPA verdwenen. De voornaamste redenen hiervoor zijn signalering van de verwatering van contacten en een ontstane tussenlaag met oud-leden die wel via donateurschap betrokken willen blijven bij Pusphaira, maar die zich niet direct bij de wat traditionelere kern van Postphaira voelde passen.

    Ondanks de verwatering van contacten binnen Postphaira en met Pusphaira bleek tijdens het lustrum van oktober 2010 dat betrokkenheid van oud-leden niet onderschat moet worden en door zowel leden als oud-leden zeer gewaardeerd wordt. Het oprichten van OPA is voorgesteld op de algemene ledenvergadering van Pusphaira in februari 2011 en is sindsdien nader uitgewerkt.