Kantine regels

  1. Inclusieve kantine: we verwelkomen alle bezoekers en zorgen ervoor dat iedereen zich veilig en welkom voelt.
  2. Nix < 18: er wordt geen alcohol geschonken, noch – verkocht, aan mensen onder de 18 jaar. Ook is het niet toegestaan voor bezoekers om alcohol te geven aan jongeren.
  3. Bevoegdheid achter de bar: alleen het bestuur en barvrijwilligers die op dat moment dienst hebben, zijn gerechtigd om achter de bar te komen, mits zij een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) certificaat hebben.
  4. Geen overmatig alcohol gebruik: het bestuur en de dienstdoende barvrijwilligers hebben de verantwoordelijkheid een lid geen alcohol te verstrekken in geval van overmatig alcohol gebruik.
  5. Rookverbod: het is niet toegestaan om te roken op het gehele terrein van De Hondsheuvels.
  6. Geen eigen consumpties: het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties in de kantine te eten/drinken, mits toestemming gegeven door het bestuur.
  7. Betalen voor consumpties: het is niet toegestaan om zonder te betalen huiswaarts te gaan. 
  8. Geen glaswerk naar buiten: het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen; hiervoor zijn er plastic hardcups beschikbaar. Deze moeten na gebruik weer teruggebracht worden naar de kantine.
  9. Terugzetten van lege kopjes en glaswerk: de lege kopjes, glazen en flesjes dienen bij vertrek terug te worden gezet op de bar.