Activiteiten Commissie

posted by WebCie
maandag, juni 13, 2022

De Activiteiten Commissie zorgt er voor dat er gedurende het hele jaar door evenementen georganiseerd worden. Denk aan een kroegentocht, cantus of nieuwjaarstoernooi, de Activiteiten Commissie verzorgt het allemaal! Als commissie lid zorg je voor de voorbereiding en het verloop van de evenementen, waardoor je zelf inspraak hebt in de evenementen agenda van Pusphaira. Wie wil dat nou niet?